APIE MUS

lkja-taryba-2018

LKJA veiklos tikslas – atstovauti, pristatyti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Lietuvos kurčiųjų jaunimo ir su jais dirbančių organizacijų interesus.

LKJA veiklos sritys ir rūšys:

  • Skatinti burtis Lietuvos kurčiųjų jaunimą ar su kurčiu jaunimu dirbančias organizacijas
  • Padėti Lietuvos kurtiesiems ar su kurčiu jaunimu dirbančioms organizacijoms keistis ir skleisti informaciją, stiprinti jaunimo ir organizacijų tarpusavio supratimą, skatinti bendrą veiklą
  • Skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje
  • Dalyvauti formuojant, tobulinant ir įgyvendinant Lietuvos jaunimo politiką
  • Konstruktyviai bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos institucijomis, sprendžiant Lietuvos kurčiųjų jaunimo ir su jais dirbančių organizacijų problemas
  • Padėti LKJA narėms spręsti jų veiklos problemas
  • Teikti informaciją besidomintiems Lietuvos kurčiųjų jaunimo politika, visuomenine veikla, Lietuvos kurčiujų jaunimo organizacijomis, jų veiklos problemomis, konsultuoti kurčią jaunimą ir su jais dirbančias organizacijas svarbiais klausimais
  • Plėtoti ir palaikyti ryšius su kurčiųjų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje
  • Organizuoti konferencijas, seminarus, kitus renginius ir projektus jaunimui ar su kurčiųjų jaunimu susijusiais klausimais.