ISTORIJA

 • 2013-12-14

  Pirmoji LKJA Generalinė Asamblėja

  Pirmosios LKJA Generalinės Asamblėjos (GA) metu buvo įkurta LKJA, suformuota nauja Taryba ir išrinkta Prezidentė. Tuometinei Tarybai priklausė: Kęstutis Vaišnora, Violeta Stankutė, Dovilė Matulienė, Nina Šamakova, Karolis Simaitis ir Indrė Mikalauskaitė. Pirmąja LKJA prezidente tapo Monika Kumžaitė.

 • 2014-03-19

  LKJA įstatai oficialiai patvirtinti

  Šią dieną LKJA buvo oficialiai įregistruota juridinių asmenų registre ir jos įstatai oficialiai patvirtinti. Ši diena laikoma oficialia LKJA įkūrimo data.

 • 2014 - vasara

  Jaunimo reikalų departamento mokymai LKJA nariams

  Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA) dalyvavo „Integruotos jaunimo politikos plėtra” projekto konkurse, pateikė paraišką ir įvertinus visų pateikusių organizacijų motyvaciją, pasiryžimą siekti veiklos kokybės užtikrinimo bei aktyviai dalyvauti visuose veiklos procesuose laimėjo konkursą ir dalyvavo penkių dalių (seminarų) mokymuose.

 • 2014-10-25

  Lietuvos kurčiųjų kino festivalis

  Kurčiųjų kino festivalis „Kinas gestų kalba 2014“ vyko antrą kartą po 4 metų pertraukos. Jo organizatoriai – LKJA – suorganizavo gražų renginį. 2014 m. geriausiu filmu nominuotas L. Kankevičiūtės filmas pagal Kassijos Yzotovos romaną – „SAMAN mamos istorija“.

 • 2014-11-12

  Baltijos šalių kurčiųjų jaunimo festivalis

  Trijų šalių kurčiųjų jaunimo asociacijos – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – susivienijo tam, kad suorganizuotų ši renginį. Renginys vyko Kaune, jo metu buvo pristatytos organizacijos, vyko seminarai, praktiniai užsiėmimai, pristatymai tarptautine gestų kalba. Vakarą užbaigė kurčiųjų koncertinė programa.

 • 2014-11-30

  Susitikimas su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite

  Šis susitikimas – istorinis įvykis kurčiųjų bendruomenėje. Į susitikimą buvo sukviesti LKJA Tarybos nariai, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijų pirmininkai, tarybos nariai, aktyvūs savanoriai iš kitų miestų, Šio susitikimo metu buvo pristatyta LKJA, Prezidentė buvo mokoma gestų labas, viso, ačiū, Lietuva, prezidentė ir kitų. K. Vaišnora paprašė D. Grybauskaitės perduoti Kalėdų Seneliui LKJA sąrašą, kurį pristatė visiems susirinkusiems. Laiške buvo tokios svajonės: gestų kalbos vertėjų etatų didinimas, informacijos prieinamumas per televiziją, Taip pat įteikti padėkos raštai aktyviausiems savanoriams.

 • 2015-06-22

  Įstojimas į Europos kurčiųjų jaunimo sąjungą.

  EUDY Generalinės asamblėjos metu Estijoje LKJA žengė dar vieną istorinį žingsnį - tapo EUDY (Europos kurčiųjų jaunimo sąjungos) pilnateise nare.

 • 2015-07-23

  Įstojimas į Pasaulio kurčiųjų jaunimo federaciją.

  LKJA tapo WFDY (Pasaulio kurčiųjų jaunimo federacijos) nare.

 • 2015.09.11-13

  LKJA seminaras „Tobulėkime kartu“

  Rugsėjo 11–13 dienomis Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) iniciatyva surengtas seminaras „Tobulėkime kartu“, kuriame dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijų pirmininkai, tarybos nariai, aktyvūs savanoriai. Pagrindinis seminaro tikslas – stiprinti teorines, ir praktines žinias dirbant komandoje bei skatinti organizacijų tarpusavio efektyvesnį bendradarbiavimą. Mokymus vedė Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas, LKJA tarybos narys Kęstutis Vaišnora.

 • 2015-09-29

  Projektas "Seimas gyvai: viena diena su LR Seimo nariu"

  LKJA ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos iniciatyva buvo suorganizuotas projektas „Seimas gyvai: viena diena su LR Seimo nariu". Tą dieną LKJA narys, kartu su gestų kalbos vertėju ir Seimo nariu dalyvavo vykstančiuose komitetų, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, kituose renginiuose ir darbuose, realiai prisidėjo prie Seimo nario vykdomo darbo.

 • 2015-12-12

  Trečioji LKJA Generalinė asamblėja

  Kasmetinės, trečiosios LKJA Generalinės asamblėjos metu buvo pristatyta 2014-2015 metų veiklos ir finansinė ataskaita., patvirtintas nario mokestis.

 • 2016.08.01-05

  Vaikų stovykla „Tylioji pasaka“

  Pirmą kartą LKJA kartu su LKD suorganizavo vaikų stovyklą „Tylioji pasaka“. Šios stovyklos programa buvo labai įdomi, o visi stovyklos vadovai – kurtieji.

 • 2016-09-20

  Projektas "Seimas gyvai: viena diena su LR Seimo nariu“

  Tradiciškai, antrą kartą, kartu su LKD, buvo suorganizuotas projektas "Seimas gyvai: viena diena su LR Seimo nariu“. Tačiau šį kartą dalyvauti buvo kviečiamos kitos tikslinės grupės – mokyklinio amžiaus vaikai ir senjorai.

 • 2016-09-22

  Lietuvos kurčiųjų akademikų konferencija

  Lietuvoje LKJA pirmą kartą suorganizavo Lietuvos kurčiųjų akademikų konferenciją „Kurtumas – ne kliūtis studijuoti“. Ši konferencija vyko kaip kurčiųjų Tarptautinės savaitės dalis ir jos metu buvo pristatyti kurčiųjų bakalauro ir magistro baigiamieji darbai.

 • 2016-10-15

  Antrasis Baltijos kurčiųjų jaunimo festivalis.

  Antrą kartą Baltijos kurčiųjų jaunimo organizacijos – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – suorganizavo BDYF (Baltijos kurčiųjų jaunimo festivalį). Šis festivalis vyko Rygoje, Latvijoje.

 • 2016-11-05

  LKJA seminaras „AŠ – MES – MŪSŲ“.

  Tradiciškai LKJA suorganizavo seminarą LKJA narėms – ViKJO, KKJO ir KLKJO. Šio seminaro tikslas – stiprinti organizacijos narių motyvaciją ir komandinį darbą. Seminarą vedė LKJA Tarybos narys Kęstutis Vaišnora.

 • 2016-11-26

  Ketvirtoji LKJA Generalinė asamblėja ir padėkos vakaras.

  Ketvirtosios LKJA Generalinės asamblėjos metu buvo išrinkta nauja LKJA prezidentė – Erika Jočytė. Taip pat LKJA paliko trys Tarybos nariai – Kęstutis Vaišnora, Larisa Voroneckaja ir Rokas Koveckis. Vietoje jų buvo išrinkti nauji Tarybos nariai: Ada Zabulionytė, Arnoldas Matulis ir Mantas Radavičius, perrinkta LKJA Tarybos narė Indrė Mikalauskaitė.
  Po Generalinės asamblėjos, vakare, vyko Padėkos vakaras. Jo metu buvo padėkota visiems LKJA savanoriams, kurie prisidėjo prie LKJA veiklos per pastaruosius 3 metus.

 • 2017-03-04

  Filmo „Kartą Sankt Peterburge“ peržiūra.

  LKJA, bendradarbiaudama su filmo „Kartą Sankt Peterburge“ režisieriumi, suorganizavo filmo peržiūras Vilniuje ir Kaune. Šiame filme vaidinantys aktoriai ir režisierius – kurtieji. Po filmo vyko kurčiųjų susitikimas su režisieriumi.

 • 2017-04-10

  Oficialios rekomendacijos Lietuvos aukštosioms mokykloms.

  LKJA, kartu su LKD ir bendrija „Pagava“ parengė ir pasirašė oficialias rekomendacijas Lietuvos aukštosioms mokykloms. Rekomendacijos sudarytos atsižvelgiant į kurčiųjų studentų prašymus, apklausas. Jose yra siūloma, kaip pagerinti klausos negalią turinčių studentų studijų kokybę ir aplinką.

 • 2017.07.24-31

  Vaikų stovykla „Tylioji pasaka“

  LKJA kartu su LKD antrą kartą suorganizavo vaikų stovyklą „Tylioji pasaka“.

 • 2017.11.04

  LKJA mokymai „Žmogaus teisės“

  LKJA suorganizavo mokymus LKJA nariams apie žmogaus teises. Mokymų metu buvo aptariami tiek teoriniai, tiek praktiniai žmogaus teisių aspektai.

 • 2017.12.06

  Projektas "Seimas gyvai: viena diena su LR Seimo nariu"

  Trečią kartą kartu su LKD buvo suorganizuotas Projektas "Seimas gyvai: viena diena su LR Seimo nariu". Šį kartą projekte galėjo dalyvauti LKJA atstovai - kurčiųjų jaunimas ir LKD atstovai – vyresnio amžiaus asmenys.

 • 2017-12-17

  Penktoji LKJA Generalinė Asamblėja

  Penktosios LKJA Generalinės asamblėjos metu LKJA Tarybą paliko du nariai: Ramunė Triušytė ir Mantas Radavičius. Vietoj jų buvo išrinkti nauji nariai: Paulius Jurjonas ir Gabrielė Valaitytė.

 • 2019-01-13

  Pirmasis LKJA tarybos posėdis

  Įvyko pirmasis LKJA Tarybos posėdis

 • 2019-03-29

  Nacionalinės lygybės ir įvairovės apdovanojimai

  LKJA ir LKD atstovai dalyvavo Nacionalinės lygybės ir įvairovės apdovanojimuose.

 • 2019-03-30

  LKJA gimtadienis

  LKJA suorganizavo 5 metų gimtadienį, kuris vyko Vilniuje.

 • 2019-04-13

  Seminaras "Aš esu tiesos medžiotojas"

  LKJA suorganizavo seminarą "Aš esu tiesos medžiotojas", kurį vedė lektorius iš Italijos Piero Anselmo.

 • 2019-04-28

  Renginys "Ateitis be ribų"

  LKJA suorganizavo renginį "Ateitis be ribų" antrą dalį, kurioje dalyvavo du lektoriai: Ramūnas McRae ir Monika Kumžaitė.

 • 2019-04-30

  Susitikimas su Vyriausiosios komisijos pirmininke Laura Matjošaityte

  LKJA viceprezidentas A. Matulis susitiko diskusijai su Vyriausiosios komisijos pirmininke Laura Matjošaityte dėl klausos negalią turinčių asmenų aplinkos pritaikymo LR Prezidento rinkimų metu.

 • 2019-05-16

  EUDY Generalinė Asamblėja

  Belgijoje vyko EUDY Generalinės Asamblėja, kurioje dalyvavo delegatai iš Lietuvos - LKJA viceprezidentas Arnoldas Matulis ir buvusi LKJA prezidentė Monika Kumžaitė.

 • 2019-05-21-29

  "VV" (visual vernacular) paskaitos

  LKJA suorganizavo „VV“ (visual vernacular) paskaitų ciklą 5 skirtinguose miestuose. Vedė prancūzų lektorius Ervan Cifra.

 • 2019-07-21-25

  Vaikų stovykla "Tylioji pasaka"

  LKJA kartu su LKD suorganizavo vasaros vaikų stovyklą „Tylioji pasaka“

 • 2019-08-21-25

  Mokymai "VV" (visual vernacular)

  Mokymai su Ervinu Cifra iš Prancūzijos apie „VV“ (visual vernacular).

 • 2019-09-18

  Darbo kambarys

  LKJA ir ViKJO turi bendrą darbo kambarį Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre.

 • 2019-09-26

  Interviu LRT radijui

  LKJA prezidentė E. Jočytė davė interviu LRT Klasikos laida "Ryto allegro“ radijui.

 • 2019-09-28

  Kurčiųjų poezijos festivalis

  Pirmą kartą LKJA istorijoje buvo suorganizuotas Kurčiųjų poezijos festivalis.

 • 2019-10-11

  Akademikų konferencija "Per mokslą - į naujas aukštumas"

  LKJA organizavo Lietuvos kurčiųjų akademikų konferenciją „Per mokslą - į naujas aukštumas”.

 • 2019-10-12

  Mokymai "Darbas komandoje: pasirinkimai ir emocijos"

  LKJA organizavo mokymus „Darbas komandoje: pasirinkimai ir emocijos“ ir Tarybos posėdis.

 • 2019-11-20

  Renginys "Viena diena su Seimo nariu"

  LKJA ir LKD organizavo renginį „Viena diena su Seimo nariu“ .

 • 2020-01-10

  LKJA Generalinė Asamblėja

  Vyko LKJA Generalinė Asamblėja, naujuoju prezidentu tapo Arnoldas Matulis, išrinkta nauja Taryba ir Revizijos komisija.