KAS YRA KURČIAS ŽMOGUS?

  • Kurtimo iškart nematyti.
  • Kurtumas pastebimas tada, kai norima su kurčiuoju bendrauti žodine kalba.
  • Kurtiesiems pirminiai pojučiai yra rega ir vibracija.
  • Kurtieji vaikai tokie patys kaip ir girdintieji vaikai.
  • Jų mąstymas ir gebėjimai vienodi.
  • Norint, kad vaikai tobulėtų visapusiškai, labia svarbu sukurti jiems tinkamą mokymosį aplinką. Aplinka turi atitikti poreikius. Girdintį vaiką turi supti žodinė aplinka,o kurčiąjį – gestų kalbą.
  • Kurčiųjų regėjimo laukas platus: jie mato daug platesnį vaizdą nei girdintieji.
  • Kurtieji geba vienu metu mąstyti dviem smegenų pusrutuliais. Jų vizualinis ir loginis – kalbinis mąstymas itin išlavintas.