Perduotas kurčiųjų jaunimo valdžios vairas

  • Autorius: Indrė Mikalauskaitė

Prieš tris metus Kaune įkurta Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija. Nuo to laiko niekam nežinoma, jauna organizacija tapo stipri ir nepailstamai kovojanti už kurčiųjų teises. LKJA aktyvistai praplėtė kurčiųjų jaunimo galimybes, juos pastebėjo politikai, žurnalistai. Tris metus asociacijos vairą valdžiusi prezidentė M. Kumžaitė ir Taryba baigė savo kadenciją lapkričio 26 d. Tą dieną vyko LKJA Generalinė asamblėja ir Padėkos vakaras. Jo metu prisiminti visi, kurie buvo šalia šiuos tris metus.

Susitikimai ir stovyklos

Generalinės asamblėjos metu buvo pristatytos paskutinių metų veiklos. Šie metai LKJA buvo darbingi ir aktyvūs. Pasak LKJA prezidentės M.Kumžaitės, įvarios veiklos vyko tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jaunimo kurčiųjų atstovai dalyvavo susitikimuose su politikais, teikė pagalbą ir mokymus NVO – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijoms. Taip pat dalyvavo Europos kurčiųjų jaunimo sąjungos organizuojamuose mokymuose, stovyklose. Buvo pabrėžtas ir didelis LKJA įdarbis, organizuojant vaikų stovyklą „Tylioji pasaka“.

LKD prezidentas V.Pivoras išklausęs veiklos ataskaitą, pabrėžė, kad visi mato įvykdytas veiklas, bet nemato, kiek daug darbo ir pastangų reikėjo joms padaryti. Pasak jo, labai svarbu visiems bendradarbiauti – ir LKJA, ir LKD, ir senjorams – mus visus jungia gestų kalba.

Rinkimai

Kadencija baigianti M.Kumžaitė pasiryžo savo pareigas perleisti kitam jaunimo lyderiui. Į prezidento pareigybes kandidatavo du asmenys: Erika Jočytė ir Mantas Radavičius. Kandidatams LKJA delegatai uždavė klausimus. M.Radavičius teigė, kad jo pagrindinis tikslas – lygios kurčiųjų ir girdinčių asmenų galimybės ir teisės. E.Jočytė pristatė tikslą – ginti kurčiųjų ir kurčneregių teises. Pasak jos, yra būtina padėti kurčneregiams integruotis į kurčiųjų bendruomenę. Susumavus delegatų balsus, paaiškėjo, kad naująja LKJA prezidentė tapo E. Jočytė! Ji turėtų vadovauti ateinančius tris metus. E.Jočytė dėkojo visiems už pasitikėjimą ir pažadėjo stengtis nenuvilti visų.

Buvo renkama ir nauja LKJA komanda – Taryba. Iš šešių Tarybos narių liko tik viena senbuvė – Ramunė Triušytė. Buvo išrinkti nauji 5 Tarybos nariai: antrai kadencijai išrinkta Indrė Mikalauskaitė ir nauji jaunimo atstovai: Arnoldas Matulis, Loreta Pilipavičiūtė, Mantas Radavičius ir Ada Zabulionytė. Išrinkti nariai turės pasiskirstyti savo pareigybėmis Taryboje artimiausiu metu. Šiuo metu LKJA Taryboje yra keturios skirtingos pareigybės: vidaus reikalų, viešųjų ryšių, finansų ir veiklos koordinatoriai.

Taip pat vyko ir LKJA kontrolės komisijos narių rinkimai. Kontrolės komisijai priklauso 3 nariai, jais tapo kadenciją pratęsęs Mykolas Balaišis ir nauji nariai – Kęstutis Vaišnora, LKJA savanorė Emilija Kisnieriūtė.

LKJA Generalinės asamblėjos pabaigoje buvo priimtas ir dar vienas svarbus sprendimas. Kadenciją baigusi LKJA prezidentė M.Kumžaitė vienbalsiai paskelbta LKJA garbės prezidente. Lietuvoje dabar bus 2 kurčiųjų jaunimo garbės vadovai – neseniai garbės pirmininku paskelbtas buvęs KKJO pirminkas Mykolas Balaišis.

Padėkos vakaras 

Pasibaigus LKJA Generalinei asamblėjai, vakare buvo sukviesti savanoriai, žmonės, kurie palaikė LKJA, įsiklausė į kurčiųjų jaunimo poreikius. Renginyje dalyvavo LKD prezidentas V.Pivoras, NRD direktorė A.Kandratavičienė, seimo narė R.Popovienė, Panevėžio vertėjų centro direktorė S.Kameraitienė, „Pagavos pirmininkė“ R.Sitavičienė, Surdologijos centro direktorė J.Radzevič, VKRC direktorė I.Minkeviečienė, kurčiųjų jaunimo atstovai ir savanoriai.

Visiems susirinkusiems buvo dėkojoma už bendrą darbą, palaikymą, pagalbą. NRD direktorė A.Kandratavičienė įteikė padėkas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vardu aktyviausiems LKJA atstovams. Svečiai dėkojo LKJA prezidentei M.Kumžaitei už pasiaukojantį darbą, ryžtą ir pasiekimus. Buvo sveikinama nauja LKJA prezidentė E.Jočytė ir Taryba.

Šaltinis: Kurčiųjų draugijos mėnraštis “Akiratis” 

Autorius: Indrė Mikalauskaitė

Parašykite komentarą