Stovykla “Tylioji pasaka”

  • Autorius: Indrė Mikalauskaitė

Penkios ilgos ir labai įdomios dienos – tiek truko 2016 m. rugpjūčio 1-5 dienomis vykusi stovykla “Tylioji pasaka”. Stovykla tradiciškai prasidėjo atidarymu, dalyvių suskirstymu į savo komandas ir komandų “apšilimu”. Vėliau, kitomis dienomis, kiekvienas vaikas rungtyniavo ir kovojo už savo komandos pergales. Taškų sistema, kuri veikė, ne tik laimėjus užduotis, bet ir už kitus gerus padarytus darbus, buvo pati geriausia tinkamo elgesio motyvacija. Vaikai galėjo išbandyti įvairias sporto šakas (krepšinį, futbolą, tinklinį, badmintoną ir t.t.) bei kitus komandinius žaidimus. Vienas iš labiausiai įsimintinų – vandens čiuožimo rungtynės, kurios leido atsigaivinti karštą dieną. Nors žaidimų ir varžybų netrūko, tačiau buvo papildytas ir vaikų žinių bagažas – kasdien vyko paskaitos apie “Gestų kalbą” (T. Ivanauskas) , “Kurčiųjų kultūrą” (I. Pečiulytė-Silaeva) “Kurčiųjų identitetą” , “Kurtumo dovana”, “Kurčiąjį gestų kalbos vertėją” (A. Bražinskas). , “Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociaciją” (M.Kumžaitė) ir “Lietuvos kurčiųjų draugiją” (K. Vaišnora). Paskaitų metu vaikai ne tik klausėsi ir sužinojo daug naujų dalykų, bet ir tikrino savo žinias ir gebėjimus, atlikdami grupinio darbo užduotis. Paskutinis stovyklos vakaras buvo sutiktas prie laužo su žaidimais, maistu ir šokiais. Visos stovyklos metu girdėjome teigiamus atsiliepimus – vaikai džiaugėsi ne tik kurčiaisiais vadovais, kurie bendravo vaikų gimtąja kalba- gestų kalba, bet ir turininga stovyklos programa.

Šaltinis: Kurčiųjų draugijos mėnraštis “Akiratis” 

Autorius: Indrė Mikalauskaitė

Parašykite komentarą